Campagne Extra's
Huisregels
Spelersoverzicht
Cauldron
Kaart
Newspaper
De Rode Draad
 
Login
Loginnaam
Wachtwoord
 
 
Registratie
Wil je ook zelf nieuws-berichten, sage advice tips, forum berichten en nog veel meer kunnen achterlaten op deze site? Vraag dan hier een useraccount aan.
Registratie
HOMEPAGE | SHACKLED CITY ADVENTURE PATH | SPELERSOVERZICHT | MALBEK THE BEASTMASTER
Malbek the Beastmaster, M Dwarf, Conjurer 3 / Master Specialist 3 / Malconvoker 9 / Archmage 1Malbek the Beastmaster, M Dwarf, Conjurer 3 / Master Specialist 3 / Malconvoker 9 / Archmage 1Gespeeld door Jeff
Actief in Shackled City Adventure Path sinds 29 mei 2009
Een autistische dwerg tovenaar. Zoek dekking!

Goed, Kwaad, Law, Chaos - allemaal vooroordelen en gevaarlijk extremistische ideeën. En ook zo onnodig! Ik zoek de balans op. Hoe? Dat zou je toch niet begrijpen maar ik zal het proberen uit te leggen. Ik heb een intern, moreel kompas, net als iedereen. Het verschil is; ik luister ernaar. Snap je? Ik laat me niet beïnvloeden door opgelegde levenswijzen, of door 'hoe het hoort'. Ik weet hoe het moet.

Je kunt prima principes hebben, maar als je die principes je leven laten overnemen ben je niet meer een onafhankelijk mens. Principes zijn richtlijnen, en zowel de mensen die jij 'goede' mensen noemt als diegenen die je 'slecht' noemt hebben principes. Ik begrijp beide en kies wat 'juist' is.

Soms zet ik mijn eigen leven op het spel om iemand te helpen, een andere keer kom ik onaardig, bot en onmenselijk over. Mijn grootste drijfveer is mijn nieuwsgierigheid. Zodra ik weet dat er iets te ontdekken is, moet ik het zien. Andere dwergen vinden me hierdoor ongeduldig. Ik zeg,'Hoe langer ik wacht, hoe meer kans ik iets mis.' Als ik vind dat ik heb gezien stoom ik lekker door naar de volgende kamer, ook al is dat misschien niet handig. Aan de andere kant, als ik eenmaal geïnteresseerd ben in iets kan ik rustig vijf uur ernaar staren! Stoor me dan alsjeblieft niet, dan word ik boos!

Denk aan het syndroom van Asperger en je hebt hem!

Achtergrond
Malbek Battlehorn werd geboren en grootgebracht achter de ijzeren muren van een Gold Dwarf enclave in de buurt van de Narubel Pass. Het stadje heet Nikstemijnen in Common, een flauw grap, maar iedereen weet dat er Mithral te vinden is in Mithral Hall. In het Dwarfs is het Dros Jadrell, “Stenendiep”.

Hij had een normale kindertijd maar tonde telkens meer interesse voor levende wezens dan voor mineralen, kristallen en ertsen. Zo lang hij kan herinneren maakt hij tekeningen en aantekeningen van het uiterlijk en het gedrag van alle soorten die hij is tegengekomen. Op school toonde hij een affiniteit voor de arcane kunsten - zeldzaam onder de dwergen maar niet vreemd. Meestal leidt zo'n affiniteit tot een carrière als alchemist of een maker van magische wapens. Malbek specialiseerde in het summonen, en hij vond het vooral leuk om steeds vreemdere wezens van andere planes te summonen, om deze te beschrijven en indexeren.

De clanoudsten vond dit een beetje vreemd, en ook onsmakelijk. In plaats van constant te moeten ruziën vertrok Malbek. Hij wist dat een oom van hem ook was vertrokken, na een vergelijkbare “schandaal” – hij vond hout interessanter dan metaal. Malbek dacht dat hij veel meer wezens zou kunnen bekijken en bestuderen in Cauldron, en besloot om daarheen te gaan. Hij hoopte dat zijn oom sympathiek zou zijn, en hem een slaapplaats zou kunnen bieden totdat hij werk vond. Onderweg naar Cauldron reisde hij met een karavaan die beschermd was door avonturiers. Hij raakte aan de praat met de magiër van de groep, een Chultan sjamaan. Op een avond heeft Malbek de karavaan goed geholpen tijdens een goblin aanval, en als dank kreeg hij een tatoeage van de sjamaan. Deze versterkt zijn conjuration-magie en hij is er erg dankbaar voor. Het maken van de tatoeage duurde een hele dag, en zijn beide armen zijn u bedekt met magische symbolen.

Ondanks zijn vreemde interesses is Malbek nog steeds erg ‘Dwarf’. Hij waardeert Dwarf cultuur en traditie. Door zijn reizen heeft hij veel van de mensenwereld gezien en geprobeerd. Toch drinkt hij liever Dwarven bockbier, leest hij liever Dwarf boeken, eet hij liever Dwarf eten enzovoort. Hij probeert anderen ook te overtuigen dat deze dingen de beste zijn.

Hij aanbidt Dugmarin Brightmantle en is lid van een groep binnen deze kerk; de Paragnostische Assemblee. Hij houdt heel erg van lezen. Voordat hij vertrok uit Dros Jadrell heeft hij Amanuensis gebruikt om een kopie te maken van een boek dat de Paragnostische Assemblee goed verstopt houdt. Het boek heet “Vital Pact” en gaat over het summonen van evil wezens om tegen evil te vechten, vuur met vuur vechten, zeg maar. Tot nu tot speelt hij alleen maar oppervlakkig met deze ideeën, maar dat kan veranderen.
 
Stats
(zie ook pdf)
CG Male Dwarf Conjurer 3/ Master Specialist 2/ Malconvoker 9/ Archmage 1

STR 10 (+0)
DEX 14 (+2)
CON 17 (+3)
INT 26 (+8) (inc. headband +6)
WIS 10 (+0)
CHA 14 (+2)

Fort: +16 Ref: +15 Will: +22 ( incl. +2 vs magic, poison and Superior Resistance)

Hit points: 92
Languages: Common, Draconic, Dwarven, Terran, Celestial, Chultan, Infernal, Aquan, Auran, Abyssal, Undercommon, Ignan

ALT. CLASS FEATURES
Conjuration Specialist: (+1 Conj spell/day. Geen evoc/ necro)
Focused Specialist(Conjuration): (-1 spell/level, +2 Conj. spells/ level, geen Illusion, Evocation, Necromancy)
Rapid Summoning (Summons as Std. Action, geen familiar)
Enhanced Summoning (Geen Scribe Scroll, geen Wizard Bonus feats, +Augment Summoning feat, + more later)

FEATS/ FLAW
Noncombatant (-2 melee attk rolls)
Chultan Tattoo - Conjurations at +1CL, Acid Splash 3x daily (spell-like)
Greater Spell Focus (Conjuration) - DC+2
Spell Focus (Transmutation) - DC+1
Augmented Summoning (Summoned creatures +6 STR, +6 CON, +4 DC to Dispel)
Obtain Familiar (& alertness)
Skill Focus (Spellcraft) (+3 Spellcraft)
Skill Focus (Bluff) (+3 Bluff)
Scribe Scroll
Quicken Spell
Summon Elemental (Reserve Feat, up to Large)

SKILLS
Bluff +32
Concentration +21
Knowledge (Arcana) +25
Knowledge (Planes) +21
Knowledge (Nature) +15
Knowledge (Dungeoneering) +16
Knowledge (Religion) +13
Spellcraft +30
Listen +2
Spot +2
Search +8 (+10 with Stonecunning)

Skill Trick: Collector of Stories. +5 Knowledge checks to find out about creatures powers & weaknesses (not included above)

Constructs, dragons, magical beasts +30
Outsiders, elementals +26
Animals, fey, giants, monstrous humanoids, plants, vermin +20
Aberrations, oozes +21
Undead +18

WPNS
Luckblade (+1) +5/+0 1d6+1 and 1 reroll per day.
Masterwork light crossbow +9 (1d8, 19-20 x2, reload = move action, range 80)
Ranged Touch +8

SPELLS KNOWN (CL 15-17)

All conjurations at Caster Level +1, summons at CL +2.
In other words: CL15, Conjuration CL16, summons CL 17

Lev 0: Acid Splash [Acid], Arcane Mark, Caltrops, Daze, Detect Magic, Detect Poison, Launch Bolt, Launch Item, Mage Hand, Mending, Message, Open/Close, Prestidigitation, Read Magic, Repair Minor Damage, Resistance, Stick

Lev 1: Alarm, Babau Slime, Benign Transposition, Buzzing Bee, Comprehend Languages, Detect Secret Doors, Detect Undead, Enlarge Person, Featherfall, Grease, Hold Portal, Identify, Lesser Orb of Acid, Lesser Orb of Cold, Lesser Orb of Electricity, Lesser Orb of Fire, Mage Armor, Mount, Protection from Evil, Ray of Clumsiness, Shield, Summon Monster I, True Strike, Unseen Servant, Wall of Smoke

Lev 2: Arcane Lock, Arcane Turmoil, Baleful Transposition, Bear's Endurance, Cloud of Bewilderment, Detect Thoughts, Dimension Hop, Glitterdust, Heroics, Knock, Locate Object, Melf's Acid Arrow, Rope Trick, See Invisibility, Spider Climb, Summon Monster II, Summon Swarm, Web, Whispering Wind

Lev 3: Acid Breath, Arcane Sight, Clairaudience/ Clairvoyance, Dimension Step, Dispel Magic, Fly, Greater Mage Armor, Gtr. Magic Weapon, Halt, Haste, Icelance, Magic Circle vs. Evil, Phantom Steed, Protection from Energy, Ray of Dizziness, Regal Procession, Sepia Snake Sigil, Slow, Stinking Cloud, Summon Monster III, Tongues, Unluck, Water Breathing

Lev 4: Arcane Eye, Assay Spell Resistance, Bloodstar, Confusion, Dimensional Anchor, Dimension Door, Evard’s Black Tentacles, Locate Creature, Orb of Acid, Orb of Force, Scrying, Solid Fog, Summon Monster IV

Lev 5: Acid Sheath, Arc of Lightning, Baleful Polymorph, Feeblemind, Hold Monster, Lesser Planar Binding, Lucent Lance, Permanency, Reciprocal Gyre, Summon Monster V, Teleport, Wall of Stone, Wall of Dispel Magic.

Level 6: Acid Storm, Anticipate Teleportation (Greater), Disintegrate, Freezing Fog, Greater Dispel Magic, Planar Binding, Summon Monster VI, Superior Resistance, Wall of Iron

Level 7: Elemental Body, Final Rebuke, Hiss of Sleep, Reverse Gravity, Stun Ray, Summon Monster VII, Teleport (Greater).

Level 8: Greater Planar Binding, Maze, Moment of Prescience, Otto's Irresistable Dance, Summon Monster VIII

SPELLS PER DAY
Lev 0: 6, minimaal 3 conjuration DC 17 (19 conjuration) +3 x Acid Splash as Spell-like ability
Lev 1: 9, minimaal 3 conjuration DC 19 (20 trans, 21 conj.)
Lev 2: 8, minimaal 3 conjuration DC 20 (21 trans, 22 conj.)
Lev 3: 8, minimaal 3 conjuration DC 21 (22 trans, 23 conj.)
Lev 4: 8, minimaal 3 conjuration DC 22 (23 trans, 24 conj.)
Lev 5: 8, minimaal 3 conjuration DC 23 (24 trans, 25 conj.)
Lev 6: 6, minimaal 3 conjuration DC 24 (25 trans, 26 conj.)
Lev 7: 4, minimaal 3 conjuration DC 25 (26 trans, 27 conj.)
Lev 8: 4, minimaal 3 conjuration DC 26 (27 trans, 28 conj.)

TYPICAL SPELLS
Lev 0: Acid Splash x4, Read Magic, Detect Magic x2, Message, Prestidigitation
Lev 1: Summon Monster I x2, Benign Transposition, Lesser Orb of Cold, Featherfall, Lesser Orb of Acid, Protection from Evil, Ray of Clumsiness
Lev 2: Summon Monster II x2, Dimension Hop, Glitterdust, Arcane Turmoil, Heroics, Melf's Acid Arrow, See Invisibility
Lev 3: Summon Monster III x2, Dispel Magic, Haste, Fly, Slow, Magic Circle vs. Evil, Dimension Step
Lev 4: Summon Monster IV x3, Assay Spell Resistance, Confusion, Dimensional Anchor
Lev 5: Summon Monster V x3, Teleport, Baleful Polymorph, Feeblemind
Lev 6: Summon Monster VI x2, Quickened True Strike, Disintegrate, Superior Resistance
Lev 7: Summon Monster 7 x3, Final Rebuke or Hiss of Sleep
Lev 8: Summon Monster VIII x2, Maze, Moment of Prescience

EQUIPMENT
Wizards Spellbook
Book: "Vital Pact"
Journal
Light Crossbow
19 bolts
Spell Component Pouch
1 dagger
1 Tanglefoot bags - buy more!
1 Antitoxin
Silver Salve: 3 doses, each lasts for 4 hits
Adventurer's Kit
Explorer's Kit

MAGIC ITEMS
Handy Haversack
Potions: Cure Lt Wounds x5, invisibility, Cure Moderate Woundsx2, Antitoxin

Scroll: Mage Armor x8
Scroll: Enlarge Person x2
Scroll: Shield x2
Scroll: Comprehend Languages x2
Scroll: Knock x2
Scroll: Magic Circle vs Evil x2
Scroll: Tongues
Scroll: Dimensional Anchor CL9
Scroll: Heroics
Scroll: Fly x3
Scroll: Rope Trick CL9 x2
Scroll: Blink CL5
Scroll: Explosive Runes CL5
Scroll: Greater Dispel Magic CL14, Sequester CL14, Prying Eyes CL14
Scroll: Ray of Clumsiness CL5 x5

Amulet of Health +2
Headband of Intellect +6
Gloves of Dexterity +2
Cloak of Charisma +2

Boccob's Blessed Book
Healing Belt x2
Wand: Shield (6)
Wand: Mage Armor (2)
Scrying Shard
Quill of Scribing
Bracers of Blast barrier
Amulet of Natural Armour +1/ chronocharm of the horizon walker
Amulet of Health +2
Boots of Striding & Springing
Brooch of Shielding (2)
Lesser Weapon crystal of illumination
Mask of Lies
Ring of Mighty Summons
Infinite Scrollcase
Rod of Silent Spell (lesser)
Dispelling Cord
 
Dit karakater is beschikbaar in pdf formaat
- Karaktersheet zoals door de gebruiker geplaatst
 
Karakter item wealth based on market price for items
1x Amulet of NA +1 @ 2 000gp
1x Antitoxin (Alchemical) @ 50gp
1x Boots of Striding and Springing @ 5 500gp
1x Bracers of the Blast barrier @ 3 200gp
1x Brooch of Shielding (24 points left) @ 356gp
1x Chronocharm of the horizon walker @ 500gp
1x Cloak of Resistance +3 @ 9 000gp
2x Healing belt @ 750gp
1x Hewards handy haversack @ 2 000gp
1x Infinite Scrollcase @ 2 800gp
1x Mask of Lies @ 4 500gp
5x Potion: CLW @ 50gp
2x Potion: CMW @ 300gp
1x Potion: Invisibility @ 300gp
1x Quill of scribing @ 1 750gp
1x Ring of Mighty Summons @ 14 000gp
1x Scroll: Blink (CL5) @ 375gp
2x Scroll: Comprehend Languages @ 25gp
1x Scroll: Dimensional Anchor (CL9) @ 900gp
2x Scroll: Enlarge Person @ 25gp
1x Scroll: Explosive Runes (CL5) @ 375gp
3x Scroll: Fly @ 375gp
1x Scroll: Forcecage (CL13) @ 2 275gp
1x Scroll: Greater Dispel Magic (CL14) @ 2 100gp
1x Scroll: Heroics @ 150gp
2x Scroll: Knock @ 150gp
8x Scroll: Mage Armor @ 25gp
2x Scroll: Magic Circle vs Evil @ 375gp
1x Scroll: Prying Eyes (CL14) @ 2 800gp
5x Scroll: Ray of Clumsiness (CL5) @ 125gp
2x Scroll: Rope Trick (CL9) @ 450gp
1x Scroll: Sequester (CL14) @ 2 450gp
2x Scroll: Shield @ 25gp
1x Scroll: Tongues @ 375gp
1x Scrying Shard @ 1 350gp
1x Wand: Mage Armor (2 charges) @ 30gp
1x Wand: Shield (6 charges) @ 90gp
1x Weapon Crystal of illumination, lesser @ 400gp

Karakter level: 16 - Totaal waarde: 66 026gp - Waarde versus 'wealth-by-level' (260 000gp): 25.39% - Verschil: -193 974gp
 
Geschiedenis in het spelTotaal 124383 XP
10-04-2019Conjurer verslagen (Actief in spel)640
13-03-2019Demons verslagen (Actief in spel)640
27-02-2019Mafklapper verslagen (Actief in spel)960
02-01-2019Flamewarders verslagen (Actief in spel)5000
10-10-2018Meer demons and devils (Actief in spel)600
Ugly (jacco) trap (Actief in spel)400
12-09-2018Minotaur pussy (Actief in spel)900
01-08-2018Demons (Actief in spel)900
18-07-2018Earth Elementals (Actief in spel)300
04-07-2018.. en meer gas (Actief in spel)100
Gas (Actief in spel)200
20-06-2018Hookface (Actief in spel)2500
De inwoners van Cauldron gered. Hoera!!! (Actief in spel)5000
23-05-2018Crater lake monster (Actief in spel)450
Vrocks (Actief in spel)333
25-04-2018Jenya gered (Actief in spel)750
Duivels verslagen (Actief in spel)1500
28-03-2018Verslaan Demodands (Actief in spel)840
14-03-2018Bevolking redden (Actief in spel)300
28-02-2018Bevolking redden (Actief in spel)440
14-02-2018Derro's verslagen (Actief in spel)1580
17-01-2018Stadsbestuur verkozen (Actief in spel)1000
03-01-2018Happy New Year (Actief in spel)1000
06-12-2017Een late kerst bonus (Actief in spel)1000
Beholder en Thifirane verslagen (Actief in spel)3100
Een zeer late Sinterklaas bonus (Actief in spel)1000
16-08-2017Verslaan hond mensen en hell hounds (Actief in spel)3210
05-07-2017Golems verslagen, loot gevonden (Actief in spel)800
24-05-2017Demons verslagen (Actief in spel)1170
12-04-2017Eindelijk XP !! (Actief in spel)3000
04-01-2017Evil party defeated before they get evil (Actief in spel)7500
23-11-2016Shensen bevrijdt (Actief in spel)1560
26-10-2016XP (Actief in spel)180
Meer XP (Actief in spel)240
12-10-2016Ongure types verslagen (Actief in spel)60
31-08-2016Vittriss Bale verslagen (Actief in spel)2880
17-08-2016XP (Actief in spel)300
Gestorven in het harnas en weer herrezen (Actief in spel)-5500
03-08-2016Evil tovenaar verslagen (Actief in spel)1800
06-07-2016Naga en Orc verslagen (Actief in spel)960
29-06-2016Stink Demon verslagen / CL (Actief in spel)1080
22-06-2016Iron Golem and Devil defeated / CL (Actief in spel)2340
10-02-2016Wee Jas tempel verslagen (Actief in spel)1680
02-12-2015Wee-Jas Tempel Wachters verslagen (Actief in spel)1000
04-11-2015Assassins Assassinated (Actief in spel)1150
07-10-2015Zarik verslagen (Actief in spel)1440
26-08-2015Kaurophon verslagen (Actief in spel)2500
Einde hoofdstuk bonus (Actief in spel)3715
29-07-2015Bitch Lich (Actief in spel)2475
03-06-2015Clay Golems back to Clay (Actief in spel)880
20-05-2015Verslaan Fire Giant en Rakshasa (Actief in spel)880
29-04-2015Black Dragon (Actief in spel)900
18-03-2015Couatl bevrijdt (Actief in spel)600
04-03-2015Retriever (Actief in spel)900
21-01-2015Mama Basiliek en haar twee kindjes (Actief in spel)1400
15-10-2014Avoral bevrijdt / Test of Resolve (Actief in spel)1000
01-10-2014Bebilith verslagen (Actief in spel)600
17-09-2014Driders en ander ongedierte (Actief in spel)1150
20-08-2014Vrock Attack (Actief in spel)1000
28-05-2014Vuurreus verslagen (Actief in spel)1000
30-04-2014Nabthatoron verslagen (Actief in spel)2000
16-04-2014Spell weaver disks 'trap' ontw (Actief in spel)300
Leuke quarterstaff gevonden (Actief in spel)300
Mirror Maze code gekraakt (Actief in spel)1600
Alek gevonden (Actief in spel)450
02-04-2014Kalareem Nerra en Skeletons verslagen (Actief in spel)1000
05-03-2014Fire giant 'bevriend' (Actief in spel)800
26-02-2014Uber Hags verslagen (Actief in spel)3200
29-01-2014Giants en Ettins op Lvl 9 (Actief in spel)1400
04-12-2013Gnolls en Forest Sloth verslagen1500
Sinterklaas kwam langs en bracht XP150
20-11-2013Info vergaren200
06-11-2013Twee huge fire elementals verslagen600
23-10-2013Oproer opgelost, Maavu en Skylar gered600
25-09-2013Einde hoofdstuk (gehaald) bonus937
11-09-2013XP voor deze ongeluks Tempel1313
07-08-2013Onderzoek, vallen, vechten450
03-07-2013Mean Devil Defeated450
19-06-2013Temple Kut Toa's verslagen1400
Kuo Toa fobie/wrok opgelopen400
06-03-2013Garrekk de ellendige Mummy verslagen420
Kuo Toa soldaten verslagen420
White eye en Cherrit bevrijdt420
20-02-2013Kuo Toa soldiers verslagen420
Kuo Toa Monk420
06-02-2013Hydra verslagen (Actief in spel)630
Minotaurs verslagen (Actief in spel)420
16-01-2013Red dragon defeated350
09-01-2013Umber Hulk Defeated500
28-11-2012Demonskar Ball XP (Actief in spel)800
12-09-2012Kopru en Skulvyn verslagen550
29-08-2012Eindelijk de undead verslagen (Actief in spel)750
01-08-2012Op het juiste moment de aftocht blazen (Actief in spel)400
27-06-2012Undead verslagen500
20-06-2012Dino gereduceert tot hoopje botten450
for( ;xp<21000;xp++); Does not comput25
30-05-2012Verkennen25
16-05-2012Triel en party verslagen1000
09-05-2012Slaad en Rogues verslagen550
25-04-2012Slaad en Fighters verslagen700
11-04-2012Grote Spin en halfling wizard verslagen750
28-03-2012Spinnen en Ettercaps verslagen500
14-03-2012Spinnetjes verslagen150
29-02-2012Sessie XP400
15-02-2012Sessie XP200
01-02-2012Ondervraging, onderzoek, redding Shensen600
04-01-2012Opruimen laatste gespuis500
21-12-2011Hinderlaag, bevrijden herbergier300
23-11-2011Verslaan apen, aapmensch, mensen600
09-11-2011Thugs defeated250
02-11-2011Stormblades defeated - Victory600
19-10-2011Flood Festival XP250
21-09-2011Flood Festival XP250
07-09-2011Flood Festival XP250
02-03-2011Chimera drie kopjes kleiner gemaakt400
23-02-2011XP voor deze sessie300
26-01-2011XP voor deze sessie300
12-01-2011Dire XP200
05-01-2011Onderzoek en Informatie verzamelen100
22-12-2010XP300
15-12-2010XP600
24-11-2010Bitch and friend defeated440
10-11-2010Goblin Ambush420
27-10-2010Goblins and wolves750
20-10-2010Goblin smashin300
13-10-2010Defeated goblins and a Worg500
29-09-2010Met de wet aan je zijde125
15-09-2010Gedegen onderzoek175
01-09-2010Wererats defeated400
18-08-2010Goblin raiding party verslagen100
07-07-2010Machines verslagen320
Goblins verslagen30
23-06-2010Mimic verslagen en gevangen bevrijdt300
09-06-2010Kazmojen verslagen in endbattle500
19-05-2010Lots of hobgoblins360
Molten Masses of Flesh120
28-04-2010Hobgoblin time360
14-04-2010Stone to Dust, Ashes to Ashes120
Stinking Ogre180
31-03-2010Defeating the Grell180
24-03-2010Destroying Raggamoffyns450
17-03-2010Visiting the King100
03-03-2010Surviving the Trap150
Mimicing250
17-02-2010Hazy Cameleons Defeated240
Choker Defeated120
13-01-2010Cameleons defeated360
Overcome Disease100
30-12-2009Spiders defeated300
Happy New Year65
16-12-2009Dungeon exploration480
02-12-2009Schiet: mis, schiet: mis, schiet: mis540
18-11-2009XP voor deze sessie135
04-11-2009Niet gewonnen toch veel ervaring opgedaa345
21-10-2009Pulverizer pulverized180
In de Trap getrapt120
07-10-2009Vallen en overvallen240
16-09-2009Skulk verslagen120
Keygan tot inkeer en overtuigt om helpen145
02-09-2009Slotenmaker en weeshuis onderzoek75
26-08-2009The Accosted Priest ontzet180
29-05-2009De campagne begint (Actief in spel)
Background story125


© 2003 pepijn
 
Fout spreekwoord
Met je been uit het verkeerde bed stappen
 
Laatste 6 bezoeker(s)
Tuning
22 mei 2022 om 14:44 uur
Jeff
22 mei 2022 om 11:27 uur
Eric
20 mei 2022 om 9:59 uur
Opa
19 mei 2022 om 21:25 uur
Jacco
18 mei 2022 om 21:42 uur
Sietze
15 mei 2022 om 9:41 uur
 
De homepage
Als je bent ingelogd, worden op de homepage alle nieuws, sage advice tips, forum berichten en internet links getoond die sinds je laatste bezoek zijn toegevoegd of veranderd.

Is er weinig of niks gewijzigd (of ben je niet ingelogd) dan wordt het laatste bericht getoond.
 
Overzicht gebruikers
Klik hier als je een overzicht van alle geregistreerde gebruikers wilt zien.